Weidse blik op de weidevogels – Reacties op initiatiefnota CDA


Binnen de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben verschillende fracties vragen en opmerkingen voorgelegd over de initiatiefnota ‘Weidse blik op de weidevogels’ van CDA lid Von Martels, die hij op 2 november 2020 indiende. In deze initiatiefnota presenteert Von Martels een aantal aanbevelingen om het weidevogelbeleid in Nederland verder te verbeteren. 


Weidse blik op de weidevogels


In zijn initiatiefnota identificeert Von Martels drie maatregelen die volgens hem prioriteit moeten krijgen in het te voeren weidevogelbeleid:  • Het verzorgen van geschikte habitat

  • Ondersteuning aan eigenaren en gebruikers van het boerenlandschap

  • Predatorenbeheer versterken.


Reacties commissie


Fracties D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie, PvdD en SGP hebben vragen en opmerkingen ingestuurd.


Alle partijen zijn het eens dat Nederland een speciale verantwoordelijkheid heeft voor de bescherming van weidevogels. Zij maken zich collectief zorgen om de achteruitgang van de weidevogelpopulatie. Allen vinden de bescherming van weidevogels in Nederland en daarbuiten zeer belangrijk en onderschrijven de urgentie in het opstellen van gedegen maatregelen om te zorgen dat de weidevogelpopulatie gaat groeien.


Een greep uit de vragen van de fracties:  • Welke rol speelt de Rode Lijst in het jachtbeleid van Nederland? (D66)

  • Hoe kijkt de initiatiefnemer naar de decentralisatie van het natuurbeleid en de uitwerking hiervan? (D66)

  • Wat is de reden dat in Noordwest-Overijssel predatoren groot succes hebben? (D66)

  • Wat is de reden dat de vos en steenmarter zulke succesvolle predatoren zijn in Nederland? (D66)

  • Ziet de initiatiefnemer het belang van predatiebeheer op gebiedsniveau in? (GroenLinks)

  • Waarom zijn de huidige beheermogelijkheden en uitzonderingen op de Wet natuurbescherming niet afdoende? (GroenLinks)

  • De leden van de SGP-fractie lezen dat het beleid van provincies met betrekking tot weidevogelbeheer sterk uiteenloopt, wat de effectiviteit niet ten goede zou komen. Kan de initiatiefnemer dit nader duiden?


Het bericht Weidse blik op de weidevogels – Reacties op initiatiefnota CDA verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 15-01-2021

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.